Đăng ngày: 05/04/2017 10:38:06

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

 

1  YÊU CẦU CHUNG:

-        Có bằng đại học Tài chính & Kế toán

-        Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính & Kế toán

-        Có kĩ năng nhập liệu và giữ sổ sách kế toán

-    Có kiến thức và hiểu biết về hoàn thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế thu nhập doanh nghiệp

-        Có kinh nghiệm về hạch toán tài khoản

-        Có kĩ năng phân tích tốt

-        Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán Việt Nam (MISA)

2  NHIỆM VỤ CHÍNH:

-    Thực hiện báo cáo sổ sách kế toán Công ty hàng tháng theo hệ thống kế toán Việt Nam (Việt Nam có 2 hệ thống kế toán gồm JDE và kế toán Việt Nam)

-    Đảm bảo số liệu thống nhất và chính xác trên hệ thống kế toán Việt Nam (Misa) và hệ thống JDE

-    Thực hiện các công việc liên quan đến thuế

-    Chuẩn bị Bảng cân đối kế toán, thuyết minh lãi/ lỗ và hỗ trợ cho kết toán hàng tháng. Chuẩn bị và đảm bảo nộp các báo cáo theo quy định đúng hạn

-    Đối chiếu hàng tháng giữa hệ thống kế toán Việt Nam và hệ thống JDE về những khác biệt trong tiêu chuẩn kế toán giữa Việt Nam và US GAAP

-    Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, thu nợ. Đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ này chính xác, đúng hạn và tuân thủ theo quy định.

-    Quản lý thông tin tài sản cố định và hàng tồn kho trên hệ thống kế toán Việt Nam

-    Chuẩn bị phiếu chi, lệnh thanh toán thông qua tài khoản Công ty. Duy trì chứng từ kế toán bao gồm sao kê ngân hàng, phiếu chi và các chứng từ khác. Thực hiện thanh toán trên hệ thống kế toán Việt Nam (Misa)

-    Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

 

Ứng viên quan tâm vui lòng Nộp hồ sơ tại:

Email: HRVietnam@ap.weatherford.com

Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại:

Chi Nhánh Cty TNHH Weatherford Việt Nam tại VSIP II. Số 29, đường Dân Chủ, KCN VSIP II, phường Hoà Phú, Thị Xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

LƯU Ý:

-     Vị trí Nhân viên kế toán này sẽ ký Hợp đồng lao động thông qua đối tác của Công ty TNHH Weatherford Việt Nam.

-     Không nhận Hồ Sơ gốc cá nhân của ứng viên. Hồ sơ này chỉ yêu cầu bổ sung khi được chính thức tuyển dụng.

-     Chỉ những Hồ sơ đạt yêu cầu mới được gọi phỏng vấn.

Tin đăng gần đây