Đăng ngày: 17/04/2017 12:29:51

Kỹ Sư Trưởng làm việc tại VNPT Bình Dương

-  Tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên kỹ thuật bao gồm những không giới hạn những công việc như đào tạo, giám sát, đánh giá công việc thực hiện bởi trợ lý kỹ sư trưởng, giám sát, nhân viên kỹ thuật
-    Điều hành mọi công việc liên quan đến vận hành, bảo dưỡng hệ thống M&E của tòa nhà.
-    Thiết lập các qui trình vận hành, bảo dưỡng hiệu quả đối với hệ thống M&E của tòa nhà.
-    Thiết lập và duy trì các qui trình, tiêu chuẩn làm việc đối với bộ phận kỹ thuật.
-    Thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.
-    Thiết lập những thủ tục xử lý những tình huống khẩn cấp như cháy, nổ, mất điên, mất nước, rò rỉ khí gas....
-    Kiểm soát khối lượng vận hành máy móc, kỹ thuật phù hợp với Hợp đồng, kiểm soát các khoản thu chi đúng theo thực tế. Phát hiện và báo cáo kịp thời việc hao hụt lãng phí trong quá trình thực thi để có phương án điều chỉnh hợp
-    Giám sát, thiết lập và duy trì các quy định về an toàn, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước trong các vấn đề trên.
-    Đề xuất các giải pháp nâng cấp, cải tạo hệ thống M&E nhằm tối ưu hóa quá trình vận hành.
-    Phối hợp tổ chức việc diễn tập PCCC cho toàn bộ nhân viên tòa nhà.
-    Xây dựng ngân sách vận hành, bảo trì và lập kế hoạch năm.
-    Thực hiện các công việc được giao bởi giám đốc tòa nhà.

Tin đăng gần đây